10 BÀI THI SA HÌNH

Kho template blogspot đẹp

10 BÀI THI SA HÌNH Để giúp học viên lắm bắt một cách tốt nhất về 10 bài thi sa hình hay còn gọi là 10 bài thi sát hạch lái xe ô tô một c...

Bài liên quan

10 BÀI THI SA HÌNH


Để giúp học viên lắm bắt một cách tốt nhất về 10 bài thi sa hình hay còn gọi là 10 bài thi sát hạch lái xe ô tô một cách tốt nhất đào tạo lái xe chuyên nghiệp đưa ra chi tiết từng bài như sau:

Bài thi sa hình số 1 - Xuất phátCác bước thực hiện: 

1.    Thắt dây an toàn.

2.    Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát

3.    Khi có lệnh xuất phát ( đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát.

4.    Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt)

5.    Lái xe đến bài thi xa hình số 2

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 1:    
             
1.    Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.

2.    Khởi hành nhẹ nhành, không bị rung giật trong thời gian 20 giây.

3.    Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát.

4.    Tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh sau xe tắt).

5.    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

6.    Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

7.    Tốc độ xe chạy không quá 24km/h(đối với hạng B, D) 20km/h(hạng C,E)       

Các lỗi bị trừ điểm bài 1 - xuất phát :

•    Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm

•    Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát

•    Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt)

•    Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 5 điểm.

•    Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.

Truất quyền thi khi :

•    Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát.

•    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn : truất quyền thi

Trừ 5 điểm/lần khi:

•    Lái xe chết máy

•    Mỗi lần để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút.

•    Cứ 3 giây trừ 1 điểm khi : lái xe quá tốc độ quy định.

Bài thi sa hình số 2- Dừng xe nhường đường cho người đi bộCác bước thực hiện trong bài 2:

1.    Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm

2.    Lái xe đến bài thi xa hình số 3

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 2:

1.    Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm

2.    Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.

3.    Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

4.    Tốc độ xe chạy không quá :

5.    24km/h đối với hạng B, D.

6.    20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:    

•    Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.

•    Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.

•    Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.

•    Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền thi.

•    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

•    Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm

•    Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

•    Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

•    Tổng thời gian thực hiện bài thi số 2 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

Bài thi sa hình số 3 - Dừng và khởi hành xe ngang dốcCác bước thực hiện:

1.    Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm

2.    Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định

3.    Lái xe đến bài thi số 4

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 3:

•    Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm

•    Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500 mm

•    Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.

•    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

•    Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

•    Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D;  20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:    

•    Không dừng xe ở vạch quy định, bị truất quyền thi.

•    Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.

•    Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền thi.

•    Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành qua vị trí dừng, bị truất quyền thi.

•    Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền thi.

•    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

•    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

•    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

•    Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

•    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 3 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bài thi sa hình số 4 - Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc


Các bước thực hiện:

1.    Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe.

2.    Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.

3.    Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 5

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 4:

 1.    Đi đúng hình quy định của hạng xe thi

2.    Bánh xe trước và bánh xe bên lái phụ qua vùng vệt bánh xe.

3.    Bánh xe không đào vào đường giới hạn ống khí;

4.    Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút.

5.    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

6.    Tốc độ xe chạy không quá :  24km/h đối với hạng B, D;  20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm :

•    Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi

•    Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền thi;

•    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.

•    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.

•    Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.

•    Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

•    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

•    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

•    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

•    Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

•    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 4 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

Bài thi sa hình số 5 - Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thôngCác bước thực hiện :

 1.    Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông :  Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi

2.    Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

3.    Bật đèn xi nhan trái qua ngã tư rẽ trái;

4.    Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải;

5.    Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định

6.    Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường

7.    Lái xe đến bài thi số 6.

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 5:

•    Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;

•    Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm

•    Bật xi nhan trái khi rẽ trái

•    Bật xi nhan phải khi rẽ phải

•    Xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây

•    Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

•    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

•    Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E

Các lỗi bị trừ điểm :

 1.    Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;

2.    Dừng xe quá vạch quy định bị trừ 5 điểm

3.    Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm

4.    Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 5 điểm.

5.    Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền thi;

6.    Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền thi

7.    Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

8.    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

9.    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

10.    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

11.    Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

12.    Tổng thời gian thực hiện bài thi đến bài thi số 5 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm


Bài thi sa hình số 6 - Qua đường vòng quanh co Các bước thực hiện :

 1.    Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.

2.    Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 7

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 6:

 1.    Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;

2.    Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;

3.    Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;

4.    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút

5.    Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E

Các lỗi bị trừ điểm :

 1.    Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi;

2.    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm

3.    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm

4.    Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm

5.    Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

6.    Xử lý tình hống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

7.    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

8.    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

9.    Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

10.    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 6 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bài thi sa hình số 7 - Ghép xe vào nơi đỗCác bước thực hiện :

1.    Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với xe hạng B, C) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với hạng D, E)

2.    Lùi để ghép xe vào nơi đỗ

3.    Dừng xe ở vị trí đỗ quy định

4.    Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 8;

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 7:

•    Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;

•    Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;

•    Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;

•    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

•    Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E


Các lỗi bị trừ điểm :


1.    Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi;

2.    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần, bị trừ 5 điểm

3.    Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm

4.    Đỗ xe không đúng vị trí quy định (không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 5 điểm

5.    Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi;

6.    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

7.    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

8.    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

9.    Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

10.    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 7 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm;

Bài thi sa hình số 8 - Tạm dừng ở chỗ có đường sắt đi qua


Các bước thực hiện :

1.    Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

2.    Lái xe đến bài thi số 9

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 8:  

1.    Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm;

2.    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút

3.    Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E

Các lỗi bị trừ điểm:
1.    Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm

2.    Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định (A>500mm), bị trừ 5 điểm

3.    Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm

4.    Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền thi;

5.    Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi;

6.    Xe bị chết máy, cứ mỗi lần bị trừ 5 điểm

7.    Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

8.    Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm;

9.    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 8 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bài thi sa hình số 9 - Thay đổi số trên đường bằngCác bước thực hiện :

1.    Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

    2.   Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

    3.   Lái xe đến bài thi số 10


Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 9:

•    Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

•    Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

•    Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút

•    Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút

Các lỗi bị trừ điểm:

1.    Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm

2.    Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm

3.    Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm

4.    Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm

5.    Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

6.    Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

7.    Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

8.    Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

9.    Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Bài thi sa hình số 10 - Kết thúc

  Các bước thực hiện :

      1.Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc

      2.Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe

Yêu cầu đạt được trong bài thi sát hạch lái xe ô tô 10:

      *  Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc

      *  Lái xe qua vạch kết thúc

      *  Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;
 
      *  Tốc độ xe chạy không quá:  24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm:
      1.Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi

      2.Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi

      4.Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi

      Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi

      5.Trước khi xe qua vạch kết thúc:

a. Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm

b. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.

c. Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm

d. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

đ. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 Chúc các bạn vượt qua 10 bài thi sa hình một cách tốt nhất !

Chia sẻ cho bạn bè

Vị trí trắc địa

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Vui lòng để lại thông tin của bạn để chúng tôi có thể tiện liên hệ và tư vấn sớm nhất có thể:
Họ và tên

Câu trả lời của bạn
Số điện thoại

Câu trả lời của bạn
Email

Câu trả lời của bạn
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Được tạo bởi Blogger.

Đăng ký - liên hệ

 • Hotline
  0967 84 99 34

 • Email
  tencuaban@gmail.com

 • Địa chỉ nhà mẫu
  Đường Mai Chí Thọ, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN RIO LAND
  Trụ sở: 17 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
  Chi nhánh: 39 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2.

Text Widget

Text Widget

Thời gian mở bán 1

CHÍNH THỨC GIỚI THIỆU CĂN HỘ

CENTANA THỦ THIÊM

Thời gian 8:30 – 12:00

Vào ngày 26 . 11 . 2016

Địa điểm Khách sạn Intercontinental
82 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Blog Archive

Thời gian mở bán

NHIỀU PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ
- DÀNH CHO KHÁCH THAM QUAN & ĐẶT CHỖ -

Khuyến mãi khách tham quan

DÀNH CHO KHÁCH THAM QUAN

SỰ KIỆN GIỚI THIỆU NGÀY 26/11/2016

05

Phiếu mua hàng nội thất Uma,
trị giá 5,000,000/ phiếu

10

Phiếu mua hàng Nguyễn Kim,
trị giá 3,000,000/phiếu

20

Phiếu mua hàng siêu thị Big C,
trị giá 1,000,000/phiếu

Blog Archive

Khuyến mãi giải nhất

DÀNH CHO KHÁCH ĐẶT CHỖ

TẠI SỰ KIỆN GIỚI THIỆU NGÀY 26/11/2016

01 giải nhất

1 TV SAMSUNG màn hình cong 49 inch

Trị giá 23,490,000

Khuyến mãi giải đặc biệt

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT CHỖ THÀNH CÔNG

TỪ NGÀY 26/11/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 14/01/2017

01 giải đặc biệt

Xe MERCEDES-BENZ C200 2016

trị giá 1.479.000.000₫

Khuyến mãi giải khác

02 giải nhì

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 380 lít
Trị giá 15,650,000

03 giải ba

Máy giặt electrolux 7.5kg
Trị giá 11,690,000

20 giải khuyến khích

Phiếu mua hàng nội thất Uma
Trị giá 5,000,000

Blog Archive

abc

DÀNH CHO KHÁCH THAM QUAN

SỰ KIỆN GIỚI THIỆU NGÀY 26/11/2016

05

Phiếu mua hàng nội thất Uma,
trị giá 5,000,000/ phiếu

10

Phiếu mua hàng Nguyễn Kim,
trị giá 3,000,000/phiếu

20

Phiếu mua hàng siêu thị Big C,
trị giá 1,000,000/phiếu

Thời gian đếm ngược

Ngày giới thiệu chỉ còn

Blogger news

Download

Tinh Dầu Nguyên Chất

Blogger templates

Tinh Dầu Online Fanpage

Tin nổi bật

Tắt Quảng Cáo [X]